Leasing operacyjny czy finansowy?

Który leasing wybrać – Operacyjny czy finansowy?

Zainteresowani wyborem leasingu samochodu, maszyn czy nieruchomości, muszą jeszcze zmierzyć się z wyborem jego rodzaju, czy ma to być leasing operacyjny czy finansowy. Oba posiadają zalety zależne od polityki prowadzonej działalności i przedmiotu, który mamy w planach leasingować. Atutem leasingu bez względu jakiego jest rodzaju, to brak wkładu własnych środków na całą inwestycję.

Najczęściej wybierany leasing operacyjny

Najpopularniejszym leasingiem wśród przedsiębiorców, ze względu na korzyści podatkowe jest leasing operacyjny. W tej formie finansowania, firma leasingowa bierze na siebie przedmiot i ujawnia go w swoich aktywach oraz dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Korzyściami finansowymi dla przedsiębiorcy jest możliwość wliczenia w koszty zyskania przychodu całej opłaty wstępnej oraz wszystkich rat leasingowych. Koszt związany z bieżącą eksploatacją auta leasingowego również można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Umowa jest zawierana zgodnie z wytycznymi wskazanymi w prawie podatkowym, co za tym idzie umowa leasingu samochodu zawierana jest na czas określony, przy czym nie może trwać krócej niż 40% czasu amortyzacji środka trwałego. W przypadku leasingu samochodu mamy dwa lata.

Leasing finansowy

Firma decydująca się na leasing finansowy, musi liczyć się z tym, że przedmiot zostanie wliczony do jego majątku. Dzięki temu daje to możliwość samodzielnego dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszt uzyskania przychodu dla przedsiębiorstwa. Do kosztów uzyskania przychodu należy również część odsetkowa raty leasingowej oraz koszty użytkowania.  Mocną stroną tego rodzaju leasingu jest to, że nie posada on ograniczeń w zakresie minimalnej wartości końcowej oraz minimalnego okresu trwania umowy. Umowę podpisuje się na czas określony, który strony ustalają między sobą. W momencie zakończenia okresu trwania umowy leasingu, leasingowany przedmiot staje się własnością korzystającego, równocześnie dając mu możliwość korzystania z niego dalej w firmie lub jego sprzedaż.

Podsumowanie

Reasumując, jedna i druga forma leasingu posiada zalety, które są uzależnione od specyfiki prowadzonej działalności. Dlatego przedsiębiorca decydując się na wybór leasingu powinien również wziąć pod uwagę jaki środek trwały będzie przedmiotem inwestycji. Zarówno dla leasingu operacyjnego jak i finansowego procedury dla przedsiębiorców są znacznie uproszczone a dostępność uzyskania finansowania jest wyższa.

Czytanie, a rozwój dziecka

Chyba każdy z nas słyszał o tym, że czytanie dziecku, nawet gdy jeszcze znajduje się w brzuchu mamy, jest niezwykle ważne dla jego rozwoju. Nie bez powodu co chwilę można usłyszeć o najróżniejszych akcjach, które mają zachęcać zarówno rodziców, jak i same dzieci do regularnego czytania. Niestety, w dobie Internetu i innych nowoczesnych rozwiązań, które zabierają uwagę najmłodszych, jest to coraz trudniejsze zadanie. Warto jednak postarać się wpoić naszym dzieciom nawyk czytania, ponieważ przynosi to naprawdę duże korzyści dla ich rozwoju.

Lepsza komunikacja myśli i emocji

Poprzez czytanie, dziecko jest w stanie rozwinąć swoje słownictwo, ale także nauczyć się sposobów na komunikowanie otoczeniu swoich myśli. Sami doskonale wiemy, że osoby z bogatszym zasobem słownictwa potrafią lepiej opisywać swoje uczucia, a także wyrażać swoje zdanie. Czytanie uczy dzieci także dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, przez co łatwiej przychodzi im rozumienie zasad jakimi rządzi się społeczeństwo.

Lepsza koncentracja

Brak koncentracji u bardzo małych dzieci to coś oczywistego i zupełnie normalnego. Trzeba jednak pamiętać o tym, że tak jak w przypadku innych umiejętności u dziecka, powinniśmy również pracować nad rozwijaniem jego koncentracji. A czytanie jest z pewnością jednym z najlepszych sposobów, aby osiągnąć ten cel.

Ćwiczenie emocji i terapia w domu

Różnorodność tematów podejmowanych w książkach dla dzieci sprzyja rozwojowi ich empatii oraz wrażliwości. Bardzo często, ich treści stają się ważnym pretekstem do rozmów z rodzicami oraz rówieśnikami na bardzo istotne tematy, które pomagają się dziecku rozwijać również pod względem emocjonalnym. Nie bez powodu, książki są często bardzo istotnym narzędziem w leczeniu psychoterapeutycznym dzieci, które są na przykład zbyt nieśmiałe, lub też nadmiernie agresywne.

Doskonały relaks

Dzieci, podobnie jak dorośli, potrzebują również czasu na wartościowy odpoczynek, który pozwoli im się oderwać od nadmiaru bodźców i wrażeń w ciągu dnia. Książki stanowią w tym przypadku idealne narzędzie do tego, aby niemal całkowicie odciąć się od tego co się dzieje dookoła, pogrążając się w świecie fantazji.