Czy Polska jest rzeczywiście od 100 lat niepodległa?

Odpowiedz na to pytanie, jest odpowiedzią na pytanie, czy poprzedni ustrój i brak wpływu na Państwo przez społeczeństwo można zakwalifikować do niepodległej Polski. Po zakończeniu II wojny światowej Polska stała się krajem zależnym politycznie od Związki Radzieckiego. Czy 45 lat niewoli Państwa Polskiego można zaliczyć do czasów niepodległości? Osoby, które w tamtym czasie były narzędziem w ręku obcego Państwa, które sterowało Polską do końca swoich dni, nie widziały w tym nic złego, że Polska była krajem totalitarnym, pełnym niezrozumienia i gniewu dla przeciwników ustroju. Dopiero w 1989 Polska odzyskała pełną niepodległość i społeczeństwo odzyskało w pełni władzę nad Państwem. To ludzie zaczęli decydować, jak ma wyglądać Polska i kto ma w niej rządzić. Odzyskanie pełnej niepodległości zajęło Polsce wiele czasu, jak i pociągnęło za sobą wiele ofiar. Dyskusja na temat czy poprzedni ustrój był niewolą, czy też nie nim nie było, jest dyskusją nad prawdą. Czy prawdę można nazwać nie prawdą, czy kłamstwo można nazwać prawdą? Czasy poprzedniego ustroju były czasem dobrym jedynie dla osób, które wysługiwały się komunistycznej władzy. Mówienie publicznie, że Polska obchodzi 100 lecie niepodległości, jest pokazywaniem młodemu pokoleniu historii na swój sposób. Z drugiej strony jest to bardzo przykre, że nasz kraj jest niepodległy dopiero od 55 lat. Polska po odzyskaniu niepodległości stała się ważną częścią Europy i świata. Stała się częścią Unii Europejskiej i ważnych międzynarodowych struktur. Czy Polska jest od 100 lat rzeczywiście niepodległa, czy nie zależy od interpretacji, jak i przedstawiania pewnych faktów. Jeśli wstydzimy się swojej historii, to możemy mówić, że jesteśmy nieodległym Państwem od 100 lat. Wielki sukces, jakim było obalenie komunistycznego ustroju, doprowadził społeczeństwo do podziału, które widoczne jest od ponad 20 lat.
Każda partia, która chodzi do władzy, obsadza swoimi ludźmi maksymalną liczbę stanowisk, pokazując, że władza równa jest przywilejom i dostępem do wielu dobrze płatnych stanowisk pracy. W Polsce dzieje się tak od początku upadku systemu totalitarnego, co pokazuje, że wielu politykom zostały złe nawyki, które nabili w poprzednim systemie. Nie ważne kto rządził w Polsce zawsze, stosowano ten sam mechanizm. Niestety nie ma w Polsce ugrupowania politycznych, które chciałyby zmienić całą sytuację i skończyć z takimi działaniami. Niepodległość Państwa, zamiast uczyć nas wszystkich pokory i dbałości o wspólne dobro, jakim jest Polska, jest bardzo często wykorzystywana przez polityków przy okazji kampanii wyborczych. Do dzisiaj na świecie istnieją Państwa, w których panuje system totalitarny. Mieszkańcy nie mogą opuszczać granic swojego kraju czy uczestniczyć w wolnych wyborach. Nie mają tak rozbudowanych prawa, jak mieszkańcy krajów demokratycznych. Poziom życia w takich Państwach jest na bardzo niskim poziomie. Ludzie niezgadzający się z tym, jak wygląda ich kraj, są zamykani w więzieniach czy zsyłani do obozów pracy na wiele lat. Polska na szczęścia ma już za sobą mroczą historię i miejmy nadzieję, że nigdy więcej się ona nie powtórzy w razie agresji ze strony kogokolwiek, będziemy w stanie się skutecznie obronić. Historii oszukać się nie da i nie da się również zmienić jej zapisów. Nie da się wymazać z podręczników 45 lat bolesnej dla Polski historii. Myślenie o traktowaniu czegoś poważnego niepoważnie jest złym rozwiązaniem. Tak naprawdę wszystko zależy głównie od rządzących, jakie informacje będą się pojawiały w mediach na ten temat i w co uwierzy społeczeństwo.

Dodaj komentarz