Czy sędziowie sądów powinni ponosić odpowiedzialność materialną za swoje błędy?

Skazywanie na kary pozbawienie wolności osób niewinnych na szczęścia jest w Polsce rzadkością, lecz się zdarza. Wymiar sprawiedliwości, który bardzo często ulega presji społecznej w głośnych i bulwersujących sprawach potrafi skazać osobę niewinną. Ostatnia głośna sprawa niesłusznie skazanego człowieka, który spędził za kratami wiele lat, pokazuje, że Polski wymiar sprawiedliwości okazał się instytucją wyciągnięta spoza prawa. Prokurator, który oskarżał oraz sąd, który skazywał nie mają sobie nic do zarzucenia. Nie zostały wszczęte żadne postępowania w stosunku do tych ludzi oraz nie zostały wyciągnięte żadne konsekwencje finansowe. Człowiek został w finale uniewinniony, a odszkodowanie wypłaci skarb Państwa, czyli wszyscy podatnicy. Oczywiście odszkodowanie takie należy się ludziom pokrzywdzonym przez wymiar sprawiedliwości i jest sprawą bezsporną. Po tej bulwersującej został poruszony wśród społeczeństwa temat ewentualnej odpowiedzialności prokuratorów i sędziów za swoje błędy. Społeczeństwo ma już dość płacenia za błędy ludzi, którzy z nieznanych przyczyn podejmowali decyzje, których nigdy nie powinni podjąć. Nie zrozumiałe jest dla przeciętnego obywatela, z którego podatków trzeba wypłacać odszkodowania za błędy wymiaru sprawiedliwości, dlaczego mimo braku dowodów skazuje się kogoś na więzienie, zamiast szukać prawdziwego przestępcę? Ludzie wypowiadający się na forach internetowych jednoznacznie uważają, że to z majątku prokuratora i sędziego należy wypłacić poszkodowanej osobie odszkodowanie. Oczywiście środowisko sędziów i prokuratorów sprzeciwia się takim rozwiązaniom, a resort sprawiedliwości nie prowadzi prac w kierunku powstania takiego prawa. Pełna niezależność sądów, jak i prokuratury oraz brak jakichkolwiek narzędzi mogących eliminować taką patologie doprowadza rzadko, bo rzadko, ale do skazywania na długoletnie więzienie niewinnych ludzi.

Dlatego też sprawiedliwym rozwiązaniem powinno być wprowadzanie odpowiedzialności materialnej dla sędziów Sądów, którzy wydali wyrok skazujący, mimo że nie było do tego żadnych podstawa. Być może dzięki takim rozwiązaniom doczekalibyśmy się sytuacji, w której każdy człowiek miałby równe szanse na obronę. W każdym zdrowym systemie sądownictwa, to Prokurator ma obowiązek dostarczyć dowody winy oskarżonego, a sąd wykazać się bezstronnością i wydać werdykt na podstawie zgromadzony materiał. Gdyby Sędziowie Sądów wiedzieliby, że poniosą odpowiedzialność majątkową za skazanie człowieka na karę pozbawienia wolności to zapewne wyroki wydawane byłyby w oparciu o dowody a nie jakiekolwiek naciski z zewnątrz. Błędy sądów w wykazywaniu czyjejś winy od lat są bagatelizowane przez kolejne rządy. Nikt nie chce wprowadzić przepisów, które uzdrowiłyby system sprawiedliwości i uwolniły od wszelkich nacisków czy jakichkolwiek prób korumpowania. Sędziowie czy prokuratorzy nie mogliby podejmować decyzji, które będą dobre np.: dla ich kariery, ponieważ zakończyłoby się to np.: utratą całego majątku na rzecz niesłusznie skazanej osoby. Sądy, które są poza jakąkolwiek kontrolą mogą wydawać wyroki bez obaw, że ktokolwiek wyciągnie jakiekolwiek konsekwencje, jeśli będą błędne. W Polsce dość często się słyszy, że ktoś został skazany za bardzo drastyczny czyn na niewielką karę. Prokurator domaga się np.: dożywocia, a sądy potrafią skazać na 15 lub 25 lat więzienia. Mimo że czyn, jakiego dopuścili się oskarżeni był drastyczny i wymagał na najwyższy wymiar kary to z powodów, o których sąd nie musi się tłumaczyć zdecydował inaczej.

Dodaj komentarz