Leasing operacyjny czy finansowy?

Który leasing wybrać – Operacyjny czy finansowy?

Zainteresowani wyborem leasingu samochodu, maszyn czy nieruchomości, muszą jeszcze zmierzyć się z wyborem jego rodzaju, czy ma to być leasing operacyjny czy finansowy. Oba posiadają zalety zależne od polityki prowadzonej działalności i przedmiotu, który mamy w planach leasingować. Atutem leasingu bez względu jakiego jest rodzaju, to brak wkładu własnych środków na całą inwestycję.

Najczęściej wybierany leasing operacyjny

Najpopularniejszym leasingiem wśród przedsiębiorców, ze względu na korzyści podatkowe jest leasing operacyjny. W tej formie finansowania, firma leasingowa bierze na siebie przedmiot i ujawnia go w swoich aktywach oraz dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Korzyściami finansowymi dla przedsiębiorcy jest możliwość wliczenia w koszty zyskania przychodu całej opłaty wstępnej oraz wszystkich rat leasingowych. Koszt związany z bieżącą eksploatacją auta leasingowego również można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Umowa jest zawierana zgodnie z wytycznymi wskazanymi w prawie podatkowym, co za tym idzie umowa leasingu samochodu zawierana jest na czas określony, przy czym nie może trwać krócej niż 40% czasu amortyzacji środka trwałego. W przypadku leasingu samochodu mamy dwa lata.

Leasing finansowy

Firma decydująca się na leasing finansowy, musi liczyć się z tym, że przedmiot zostanie wliczony do jego majątku. Dzięki temu daje to możliwość samodzielnego dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszt uzyskania przychodu dla przedsiębiorstwa. Do kosztów uzyskania przychodu należy również część odsetkowa raty leasingowej oraz koszty użytkowania.  Mocną stroną tego rodzaju leasingu jest to, że nie posada on ograniczeń w zakresie minimalnej wartości końcowej oraz minimalnego okresu trwania umowy. Umowę podpisuje się na czas określony, który strony ustalają między sobą. W momencie zakończenia okresu trwania umowy leasingu, leasingowany przedmiot staje się własnością korzystającego, równocześnie dając mu możliwość korzystania z niego dalej w firmie lub jego sprzedaż.

Podsumowanie

Reasumując, jedna i druga forma leasingu posiada zalety, które są uzależnione od specyfiki prowadzonej działalności. Dlatego przedsiębiorca decydując się na wybór leasingu powinien również wziąć pod uwagę jaki środek trwały będzie przedmiotem inwestycji. Zarówno dla leasingu operacyjnego jak i finansowego procedury dla przedsiębiorców są znacznie uproszczone a dostępność uzyskania finansowania jest wyższa.

Dodaj komentarz